LCD2004/20x4单色字符型LCD液晶显示模块/模组/黄绿底蓝黑字

库存: 有库存
¥ 37.39
  • Buy 10 for ¥ 36.30 each and save 3%
  • Buy 30 for ¥ 35.20 each and save 6%
  • Buy 50 for ¥ 34.10 each and save 9%
  • Buy 100 for ¥ 33.00 each and save 12%
  • 购 500 及以上 大单询价
运输
付款
税款
保证
退回
停产
Frequently Bought Together