ARDUINO/树莓派4.2英寸电子墨水屏白底红字带控制器UC8159C

¥ 171.23
  • Buy 10 for ¥ 166.71 each and save 3%
  • Buy 30 for ¥ 162.20 each and save 5%
  • Buy 50 for ¥ 157.69 each and save 8%
  • Buy 100 for ¥ 153.23 each and save 11%
  • 购 500 及以上 大单询价
运输
付款
税款
保证
退回
停产